Print

Dohavali Transliteration

Neeb Karori Baba Maharajjimo sama dina na dina hita, tuma samana raghubira
asa vicari raghubansa mani, harahu visama bhava bhlra
kamihi nari piyari jimi, lobhihi priya jimi dama
timi raghunatha nirantara, priya lagahu mohi rama
pranatapala raghubansa mani, karuna sindhu kharari
ga-e sarana prabhu rakhi hai, saba aparadha bisari

sravana sujasa suni aya-u, prabhu bhanjana bhava bhira
trahi trahi arati harana, sarana sukhada raghubira
aratha na dharama na kama ruci, gati na caha-u niravana
janama janama rati rama pada, yaha varadana na ana
bara bara vara magahu, harasa dehu sriranga
pada saroja anapayam, bhagati sada satsanga
barani umapati rama guna, harasi gaye kailasa
taba prabhu kapinha diva-e, saba bidhi sukhaprada basa
eka manda mai moha basa, kutila hrdaya agyana
puni prabhu mohi bisare-u, dinabandhu bhagavana
binati kari muni na-i siru, kaha kara jori bahori
carana saroruha nath jani, kabahu tajai mati mori
nahi vidya nahl bahubala, nahi kharacana ko dama
mose patita apanga ki, tuma pati rakho rama
eku chatra mukuta mani, saba baranani para jo-u
tulasi raghuvara nama ke barana birajata do-u
koti kalpa kasi base, mathura kalpa hajara
eka nimisa saraju base, tule na tulasIdasa
ram nagariya ram ki, base saraju ke tira
atala raja maharaja ko cauki hanumata bira
kaha kahau chabi aja ki, bhale biraje natha
tulasi mastaka taba navai, dhanusa bana le-u hatha
kita murala kita candrika, kita gupiyana ke satha
apane jana ke karane, sri krsna bhaye raghunatha
avadha dhama dhamadipati, avatarana pati rama
sakala siddhi pati janaki, dasana pati hanumana
kara gahi dhanusa caRha-iye, cakita bha-e saba bhupa
magana bha-i sri janaki, dekhi ram chabi rupa
rama bama disi janaki lakhana dahini ora
dhyana sakala kalyanamaya, surataru tulasi tora
nila saroruha nilamani, nila niradhara syama
lajahi tanu sobha nirakhi, koti koti sata kama
guru murati mukha candrama, sevaka nayana cakora
asta prahara nirakhata rahu, sri guru caranana ki ora
calo sakhi vaha ja-i-e, jaha base brajaraja
goras becata hari mile, ek pantha do kaja
braja caurasi kosa me, cara dhama nija dhama
vrndavana aru madhupuri, barasano nandagrama
vrndavana so vana nahi, nandagrama so grama
vansivata so vata nahl, sri ramakrsna so nama
vrndavana ki gaila me mukti paRi bilakhaya
mukti kahai gopala so, meri mukti bataya
paRi raho ja gaila me, sadhu santa cali jaya
uRi uRi raja mastaka paRai sahaja mukti ho-i jaya
radhe tuma baRa bhagini, kauna tapasya kinha
tina loka tarana tarana so tere adhina
ramajharoke baiThi ke, sabaka mujara leya
jaki jaisi cakari, tako taison deya
ajagara kare na cakari, panchi karai na kama
dasa maluka kaha gaye, sabake data rama
tulasi birava baga me sicata he kumhalaya
rama bharose jo rahe, parvata para hari aya
ramnam mani dipa dharu, jiha dehari dvara
tulasi bhitara baherihi, jau cahasi ujiyara
asa prabhu dinabandhu hari, karana rahita dayalu
tulsidasa satha tahi bhaju, chaRi karata janjalu
rama nama ke alasi, bhojana ko taiyara
tulasi aise jiva ko bara bara dhikkara
ek ghaRi adhi ghaRi, adhi me puni adha
tulasi sangata sadhu ki kate koti aparadha