Print

Shri Guru Vandana/Arati Transliteration

Neeb Karori Baba Maharajjiai mere gurudeva karuna sindhu karuna kijiye (2x)

hu adhama adhina asharana, aba sharana me lijiye, ai...

kha raha gote hu mai, bhavasindhu ke manjhadhara me (2x)
asara hai dusara koi na aba sansara me, ai...

mujhame hai japa tapa na sadhana aur nahi kuchha jnana hai (2x)
niralajjata hai eka baki aur basa abhimana hai, ai...

papa bojhe se ladi naiya bhanvara me a rahi (2x)
natha dauro aba bachha-o jaldi dubi ja rahi, ai...

ap bhi yadi chhora denge phir kaha jaunga mai (2x)
janma dukha se nava kaise para kara pa-unga mai, ai...

saba jagah hamane bhataka kara li sharana aba apaki (2x)
para karna ya na karna dono marazi apaki (2x) ai...

ai mere gurudeva karuna sindhu karuna kijiye (2x)
hu adhama adhina asharana, aba sharana me lijiye, ai...