Print

Shri Hanuman ji ki Arati Transliteration

Neeb Karori Baba Maharajjiarati kijai hanumana lala ki
dushta dalana raghunatha kala ki

jake bala se girivara kampe
roga-dosha jake nikata na jhampai

anjani putra mahabala da-i
santana ke prabhu sada saha-i

de bira raghunatha patha-e
lanka jari siya sudhi la-e

lanka so kota samudra-si kha-i
jata pavanasuta bara na la-i

lanka jari asura sanhare
siyaram ji ke kaja samvare

lakshmana murchhita pare sakare
la-e sanjivana prana ubare

paithi patala tori jama-kari
ahiravana ki bhuja ukhare

ba-e bhuja asura dal mare
dahine bhuja santajana tare

sura nara muni jana arati utare
jai jai jai hanumana uchare

kanchana thala kapura lai chha-i
arati karata anjana ma-i

jo hanumana ji ki arati gavai
basi vaikuntha paramapada pavai

arati kijai hanumana lala ki
dushta dalana raghunatha kala ki