Print

Sita Ram Kahiye Transliteration


sitaramasita rama sita rama sita rama kahiye

jahi vidhi rakhe rama tahi vidhi rahiye...

mukha me ho rama nama rama seva hatha me (2x)

tu akela nahi pyare rama tere satha me (2x)
vidhi ka vidhana jana hani labha sahiye, jahi vidhi...

 

kiya abhimana to phir mana nahi payega (2x)
hoga pyare vahi jo shri rama jo ko bhayega (2x)
phala asha tyaga kuchha kama karte rahiye, jahi vidhi...

jindagi ki dora saunpa hatha dina natha ke (2x)
mahalo me rakhe chahe jhopri me vasa de (2x)
dhanyavad nirvivad rama rama kahiye, jahi vidhi...

asha eka rama ji se duja asha chhora de (2x)
nata eka rama ji se duja nata tora de (2x)
sadhu sanga rama ranga anga anga rangiye, jahi vidhi...

kama krodha tyaga pyare rama rasa pagiye (2x)
lobha moha tyaga pyare rama nama lijiye (2x)