Vinaya Chalisa Transliteration

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Neeb Karori Baba MaharajjiVinaya Chalisa is preceeded by Sri Guru Vandana

Mai hu budd-hi ma-li-na at-I, sradd-ha bhak-ti vi-hi-na
Ka-ru vi-na-ya ka-chu a-pa-ki, hau-sa-be hi vi-dhi di-na
Jai jai Neem Karoli Baba kri-pa ka-ra-hu av-ai sad bha-va
Kai-se mai ta-va stu-ti bak-ha-nu, na-ma ga-ma ka-chu ma-i na-hi ja-nu
Ja-pai krpa-drsti tu-ma ka-ra-hu, ro-ga so-ka duh-kha da-ri-da ha-ra-hu
Tum-ha-rau ru-pa lo-ga na-hi ja-nai, ja-pai krpa ka-ra-hu so-i bha-nai

Ka-ri de a-ra-pa-na sa-ba ta-na ma-na dha-na, pa-vai suk-ha a-lau-ki-ka so-i ja-na
Da-ra-sa pa-ra-sa prab-hu ja ta-va ka-ra-i, suk-ha-sam-pa-ti ti-na-ke gha-ra ba-ra-i
Jai jai san-ta bhak-ta suk-ha-da-ya-ka, ridd-hi sidd-hi sa-ba sam-pa-ti da-ya-ka
Tu-ma hi vish-nu ra-ma sri krsna, vi-cha-ra-ta pur-na ka-ra-na ma-ma (hi-ta) trsna
Jai jai jai jai sri bha-ga-van-ta, tu-ma ho sak-shat ha-nu-man-ta
Ka-hi Vib-hi-sha-na ne jo ba-ni, pa-ra-ma sat-ya ka-ri a-ba mai ma-ni
Bi-nu ha-ri krpa mi-la-hi na-hi san-ta, so ka-ri krpa ka-ra-hi duhk-ka an-ta
So-i bha-ro-sa me-re u-ra ay-au, ja di-na prab-hu dar-sha-na ma-i pa-yau
Jo su-mi-rai tu-ma-ko u-ra ma-hi, ta-ki vi-pa-ti nas-ta hai ja-hi
Jai jai jai gu-ru-de-va ha-ma-re, sa-ba-hi bha-ti ha-ma bha-ye ti-hare
Ham(a) pa-ra krpa sig-hra a-ba ka-ra-hu, pa-ra-ma shan-ti da-i duhk-ha sa-ba ha-ra-hu
Ro-ga sho-ka duhk-ka sa-ba mi-ta ja-ve, ja-pai ra-ma ra-ma-hi ko dhya-ve
Ja vid-hi ho-i pa-ra-ma kal-ya-na, so-i so-i a-pa de-hu va-ra-da-na
Sa-ba-hi bha-ti ha-ri hi kau-pu-jen, ra-ga dve-sa dvan-da-na so juj-he
Ka-rai sa-da san-ta-na ki se-va, tu-ma sa-ba vid-hi sa-ba la-ya-ka de-va
Sa-ba ku-cha dai ha-ma-ko nis-ta-rau, bha-va-sa-ga-ra se pa-ra u-ta-rau
Ma-I prab-hu sha-ra-na ti-ha-ri ay-au, sa-ba pun-ya-na ko pha-la hai pa-yau
Jai jai jai gu-ru-de-va tum-ha-ri, ba-ra ba-ra ja-u ba-li-ha-ri
Sar-va-tra sa-da gha-ra gha-ra ki ja-no, ruk-hau shuk-hau hi ni-ta khan-on
Bhe-sa va-stra ha-i sa-da ai-se, ja-ne na-hi ko-u sad-hu jai-se
Ai-si hai prad-hu ra-ha-ni tum-ha-ri, va-ni ka-kau ra-has-ya-ma-ya bha-ri
Nas-ti-ka hu as-ti-ka vhai ja-vai, ja-ba swami che-ta-ka dik-ha-la-vai
Sa-ba hi dhar-ma-ni ke anu-ya-yi, tum-hen ma-na-ve shi-sha jhu-ka-yi
Na-hi ko-u Sva-rat-ha na-hi ko-u ic-cha, vi-ta-ra-na ka-ri de-u bhak-ta-na bhic-cha
Ke-hi vid-hi prad-hu mai tum-he ma-na-u, ja-sau krpa pra-sha-da ta-va pa-u
Sad-hu su-ja-na ke tu-ma rak-ha-va-re, bhak-ta-na ke hau sa-da sa-ha-re
Dus-ta-u sha-ra-na an-i ja-ba pa-ra-i, pu-ra-na ic-cha un-a-ki ka-ra-i
Ya-ha san-ta-na ka-ri sa-ha-ja sub-ha-u, su-ni as-char-ya ka-ra-i ja-ni ka-u
Ai-si ka-ra-hu a-pa a-ba da-ya, nir-ma-la ho-i ja-i ma-na a-ru ka-ya
Dhar-ma kar-ma me ru-chi ho-i ja-vai, jo ja-na ni-ta ta-va stu-ti ga-vai
A-ve sad-gu-na ta-pai bha-ri, suk-ha sam-pa-ti so-i pa-vai sa-ri
Ho-i ta-su sa-ba pu-ra-na ka-ma, an-ta sa-ma-ya pa-vai vish-ra-ma
Cha-ri pa-da-ra-tha hai ja-ga ma-hi, ta-va pra-sha-da ka-chu dur-lab-ha na-hi
Tra-hi tra-hi mai sha-ra-na ti-ha-ri, ha-ra-hu sa-ka-la ma-ma vi-pa-da bha-ri
Dhan-ya dhan-ya ba-Ra bhag-ya ha-ma-rau, pa-yau da-ra-sa pa-ra-sa ta-va nya-rau
Kar-ma hi-na ba-la bud-dhi bi-hi-na, ta-va pra-sha-da ka-chu var-na-na ki-na
Sra-ddha ke ya-ha push-pa ka-chu, cha-ra-na-na dha-re sam-bha-ra
Krpa sind-hu gu-ru-de-va prad-hu, ka-ri li-jai svi-ka-ra

Vinaya Chalisa is typically followed by Sri Guru Stotra

Listen to Sri Guru Vandana and Vinaya Chalisa

The Story of Writing of Vinaya Chalisa