apada mapahartaram dataram sarva-sampadam
lokabhiramam sri ramam bhuyo-bhuyo namamyaham
ramaya ramabhadraya ramacandraya manase
raghunathaya nathaya sitayah pataye namah
nilambuja-syamala-komalangam sita-samaropita-vama-bhagam
panau mahasayaka caru capam namami ramam raghu-vamsa-natham
bhavabdhi-potam bharatagrajarn tam bhaktapAyam bhanukula-pradipam
bhutadinatham bhuvanadhipatyam bhajami ramam bhavaroga-vaidyam
lokabhiramam rana-ranga-dhiram rajiva-netram raghu-vamsa-natham karunya-rupam karuna-karam-tam sri ramcandram saranam


Recordings of these kirtans can be found at some of Maharaj-ji's ashrams & temples, or at retail stores in India and America.

neem karoli baba,maharaj-ji,maharajji,saint,yogi,hindu,practice,hanuman,sri