Shri Guru Vandana Arati Transliteration

Neeb Karori Baba MaharajjiAi mere gurudeva karuna sindhu karuna kijiye
Ai mere gurudeva karuna sindhu karuna kijiye
Hu adhama adhina asharana, aba sharana me lijiye, ai...

Kha raha gote hu mai, bhavasindhu ke manjhadhara me
Kha raha gote hu mai, bhavasindhu ke manjhadhara me
Asara hai dusara koi na aba sansara me, ai...

Mujhame hai japa tapa na sadhana aur nahi kuchha jnana hai
Mujhame hai japa tapa na sadhana aur nahi kuchha jnana hai
Niralajjata hai eka baki aur basa abhimana hai, ai...

Papa bojhe se ladi naiya bhanvara me a rahi
Papa bojhe se ladi naiya bhanvara me a rahi
Natha dauro aba bachha-o jaldi dubi ja rahi, ai...

Ap bhi yadi chhora denge phir kaha jaunga mai
Ap bhi yadi chhora denge phir kaha jaunga mai
Janma dukha se nava kaise para kara pa-unga mai, ai...

Saba jagah hamane bhataka kara li sharana aba apaki
Saba jagah hamane bhataka kara li sharana aba apaki
Para karna ya na karna dono marazi apaki
Para karna ya na karna dono marazi apaki ai...

Ai mere gurudeva karuna sindhu karuna kijiye
Hu adhama adhina asharana, aba sharana me lijiye, ai...

Listen to Shri Guru Vandana/Arati