Shri Hanuman ji ki Arati Transliteration

Neeb Karori Baba MaharajjiArati kijai hanumana lala ki
Dushta dalana raghunatha kala ki

Jake bala se girivara kampe
Roga-dosha jake nikata na jhampai

Anjani putra mahabala da-i
Santana ke prabhu sada saha-i

De bira raghunatha patha-e
Lanka jari siya sudhi la-e

Lanka so kota samudra-si kha-i
Jata pavanasuta bara na la-i

Lanka jari asura sanhare
Siyaram ji ke kaja samvare

Lakshmana murchhita pare sakare
La-e sanjivana prana ubare

Paithi patala tori jama-kari
Ahiravana ki bhuja ukhare

Ba-e bhuja asura dal mare
Dahine bhuja santajana tare

Sura nara muni jana arati utare
Jai jai jai hanumana uchare

Kanchana thala kapura lai chha-i
Arati karata anjana ma-i

Jo hanumana ji ki arati gavai
Basi vaikuntha paramapada pavai

Arati kijai hanumana lala ki
Dushta dalana raghunatha kala ki

Listen to Shri Hanuman ji ki Arati

Listen to Full Shri Hanuman ji ki Arati
including Sri Ram Jai Ram Chant & Salutations