Shri Shivapanchakshara Stotram Sanskrit

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय I
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै न काराय नमः शिवाय II

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय I
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै म काराय नमः शिवाय  II

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय  I
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शि काराय नमः शिवाय  II

वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय I
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै व् काराय नमः शिवाय  II

यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातकाय I
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै य काराय नमः शिवाय  II

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ I
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते II