Sita Ram Kahiye Transliteration

sitaramaSita rama sita rama sita rama kahiye
Jahi vidhi rakhe rama tahi vidhi rahiye.

Mukha me ho rama nama rama seva hatha me
Mukha me ho rama nama rama seva hatha me
Tu akela nahi pyare rama tere satha me
Tu akela nahi pyare rama tere satha me
vidhi ka vidhana jana hani labha sahiye, jahi vidhi...

Kiya abhimana to phir mana nahi payega
Kiya abhimana to phir mana nahi payega
Hoga pyare vahi jo shri rama jo ko bhayega
Hoga pyare vahi jo shri rama jo ko bhayega
Phala asha tyaga kuchha kama karte rahiye, jahi vidhi...

Jindagi ki dora saunpa hatha dina natha ke
Jindagi ki dora saunpa hatha dina natha ke
Mahalo me rakhe chahe jhopri me vasa de
Mahalo me rakhe chahe jhopri me vasa de
Dhanyavad nirvivad rama rama kahiye, jahi vidhi...

Asha eka rama ji se duja asha chhora de
Asha eka rama ji se duja asha chhora de
Nata eka rama ji se duja nata tora de
Nata eka rama ji se duja nata tora de
Sadhu sanga rama ranga anga anga rangiye, jahi vidhi...

Kama krodha tyaga pyare rama rasa pagiye
Kama krodha tyaga pyare rama rasa pagiye
Lobha moha tyaga pyare rama nama lijiye
Lobha moha tyaga pyare rama nama lijiye

Listen to Sita Ram Kahiye